Thomas Ryther

Thomas Pedersen Ryther

Fysioterapeut

Spesialist i Idrettsmedisin MNFF

Aktiv Instruktør

Personlig Trener

97547716

Thomas@Reperbanen.com


Utdannelse:

2006-2009 Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Oslo (HIO)

2007 Grunnkurs Fitness, Norges Idrettshøgskole (NIH)

2008 Treningsveileder, NIH

2008 Personlig Trener, NIH

2011-2012 Fysioterapi for Eldre, HIO

2011-2012 Coaching og ledelse, NIH

2013 - Skriving av vitenskapelig artikkel

2014 - Aktiv Instruktør - NIH i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Kreftforeningen (AKtiv mot Kreft)

2015 - IOC diploma in Sport Physical Therapies

2016 - Spesialist i Idrettsmedisin MNFF


Erfaring:

2010  Turnus Kristiansund Kommune - Barnefysioterapi

2009 Turnus Kristiansund Sykehus - Ortopedi/Medisin

2010- 2013 - Kommunal Fysioterapeut - Kristiansund Kommune

2010- - Helprivat fysioterapeut - Reperbanen Fysioterapi og Trening


2011 -2012 Fysisk Trener Kristiansund Ballklubb

2010 - Trener Nordmøre El-innebandy

2010 - Behandlende team Kristiansund Håndballklubb

2012 - Fysioterapeut BRAATT Brytere

2012 - Fysioterapeut Junior/ungdomslandslag bryting

2013 -  2015 Fysioterapeut NEXT-GEN gruppen (tilknyttet Olympiatoppen)

2013 - Fysioterapeut Frisklivssentralen Kristiansund (Kristiansund Kommune)

2013 - Dagskurs i Inkludering av barn og unge med funksjonshemming i gym og friluft (Norges Idrettsforbund)


Kurs:

2016 - Idrettsmedisin Trinn 3 - September - NIMI - OSLO (2 dager)

2016 - International Sport Science & Sport Medicince Conference 2016 (ISSSMC) - August -Newcastle (3 dager)

2015 - Idrettsmedisinsk Høstkongress - November - Trondheim

2015 - Høstseminar Lyske og hofteplager Norsk Idrettsmedisinsk Forening - FFI - Stavanger (2dager)

2015 - Våseminar Norsk Idrettsmedisinsk Forening - FFI - Oslo (2 dager)

2015 - Fysioterapikongressen, Lillestrøm

2014 - IOC WORLD CONFERENCE PREVENTION OF INJURY AND ILLNESS IN SPORT , Monaco

2014 - Elektiv ortopedi og rehabilitering (40t)

2014 - Dansk Idrettsmedisinsk Kongress, Kolding

2014 - Seminar om albueskader (Rikshospitalet, OUS)

2013 - Fysisk aktivitet , kosthold og tobakk (Helsedirektoratet)

2013 - Idrettsmedisinsk Høstkongress

2013 - Motiverende Intervju (16t)

2013 - Idrettsmedisin Trinn 2 (40t)

2013 - Manuell Terapi Cervical og Thoracal (40t)

2013 - Treningslære  (40t)

2013 - Antidoping Seminar (8 t)

2012 - Manuell Terapi Lumbalcolumna (korsrygg), bekken, hofte. (40t)

2012  -Ergonomi kurs (40t)

2012 - Manuell Medisinsk Smertemodulering (2 dager)

2011 - Idrettsmedisin Trinn 1 (40t)


Redcord