Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi Reperbanen Fysioterapi


Ved Reperbanen Fysioterapi arbeider tre av våre fysioterapeuter, Thomas,Elisabeth og Christian tett opp mot idrett og idrettskader.


Elisabeth er den eneste på Nordmøre som er Spesialist i idrettsfysioterapi MNEF.


Thomas, Elisabeth og Christian bidrar som medisinsk team /støtteapparat til Kristiansund Håndballklubb i 1.divisjon. Thomas bidrar også som fysioterapeut for junior landslaget i bryting  og deltar som fysioterapeut i Next-gen gruppen ved Olympiatoppen


Reperbanen Fysioterapi har med andre ord et sterkt fagmiljø rettet mot idrettsskader, samtidig som vi samarbeider med andre spesialister ved Krisitiansund Sykehus, og private institutter/sykehus som gjør at pasienten alltid får den korrekte behandlingen.